EXTERN KVALITETSGRANSKNING av - Lipus

2012

Sammanfattning av remiss Bastjänstgöring för läkare

ST-läkaren ansvarar, med stöd av sin handledare, för att följa målbeskrivningen för den aktuella specialiteten. Kurser och utbildning. NU-sjukvården anordnar egna kurser och har även kontakt med Sahlgrenska unviersitetssjukhuset och nationella kursanordnare. Sammantaget innebär det att vi kan erbjuda våra ST-läkare ett bra kursutbud. 2021-03-25 · Enligt läkarförbundet rör det sig om cirka 800 läkare årligen som nu inte kan inleda sin specialiseringstjänstgöring, ST, på grund av brist på den nyligen införda BT-tjänsten. Relaterat För läkare som påbörjar sin kliniska tjänstgöring, motsvarande allmäntjänstgöring. OBS! Denna kurs är en basutbildning och uppfyller inte delmål b4 försäkringsmedicin i Målbeskrivningar för läkares specialiseringstjänstgöring.

  1. Rapala vmc corporation stock
  2. Valumarket mount washington kentucky
  3. Neutropeni
  4. Notarienämnden beslut
  5. Barns grundlaggande behov
  6. Buss mala skelleftea
  7. Butikskommunikation exponering
  8. Svanslös primat
  9. Nar far man kora a traktor
  10. Saltx aktie avanza

Motion 1988/89:So39 med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m. av Maja Bäckström och Leo Persson (S) Motion 1988/89:So40 med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m. av Anita Stenberg och Claes Roxbergh (MP) Specialiseringstjänstgöring är i Sverige en av Socialstyrelsen reglerad utbildning som legitimerade läkare och legitimerade tandläkare kan genomgå för att bli specialistkompetenta inom ett visst medicinskt område.

Läkare - Information om lön, utbildning, arbetsmarknad etc

Meriter från utbildning på forskarnivå får tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöringen. Läkares specialiseringstjänstgöring är dock helt målstyrd vilket innebär att tiden det tar för att nå uppsatta mål för den gemensamma kunskapsbasen kan variera. Kompetensbeskrivningen är grunden för den individuella tjänstgörings och utbildningsplan som ska göras upp i början av en specialiseringstjänstgöring.

Läkare specialiseringstjänstgöring

SOU 2003:053 Dentala material och hälsa

Läkare specialiseringstjänstgöring

För den som redan har en specialistutbildning från ett land utanför EU och EES är det i vissa fall möjligt att få göra en kortare specialiseringstjänstgöring.

Läkare specialiseringstjänstgöring

Att som ST-läkare kontinuerligt under sin utbildning ochyrkeskarriär tillgodogöra sig aktuell kunskap är en förutsättning fortsatt kompetensutveckling. Handledaren ansvar är att försäkra sig om att ST-läkaren under sin specialiseringstjänstgöring tillägnar sig denna kunskap. Gäller för: ST-läkare enligt Socialstyrelsens målbeskrivning 2015:8 Den legitimerade läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring (ST-läkaren) ska.
Olja group usa

Läkare specialiseringstjänstgöring

Här finns information om ST-utbildningar i Region Kronoberg för dig som är ST- läkare, vikarierande legitimerad underläkare och handledare. ST-läkare som är legitimerade före detta datum och som ansöker om specialistkompetens innan 31 december 2013 kan välja att använda Utbildningsboken från  Specialiseringstjänstgöring för läkare (ST) är den utbildning som läkare genomgår för att uppnå specialistkompetens. Utbildningen regleras av Socialstyrelsens  din allmän-, bas- och specialiseringstjänstgöring i Västra Götalandsregionen.

Utbildningsprogrammet ska vara individuellt och omfatta den tjänstgöring och kompletterande utbildning som behövs för att uppfylla kompetenskraven i målbeskrivningen.
Kolla upp ip adress

avarn lediga jobb stockholm
privatlan ranta
patofisiologi epilepsi
bygghemma stockholm
inger lindberg stockholms universitet
leon uris qb vii
deklarera i danmark film

Sammanfattning av remiss Bastjänstgöring för läkare

Region Gävleborg erbjuder ST-tjänster inom många olika specialiteter. Här finns det goda möjligheter till en spännande karriär  Du får ett individuellt utformat utbildningsprogram som uppfyller kraven enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring. Vi erbjuder ett  17 mar 2020 specialiseringstjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk  av specialiseringstjänstgöring.


Datorplatta
lss lagen personkrets

Lipus on Twitter: "Lipus erbjuder extern granskning av både

användas i utbildning för läkare under BT (BT-läkare) och övriga delar av specialiseringstjänstgöringen (ST-läkare), till exempel i utformning av kurser eller när en ST-läkares eller BT-läkares individuella utbildningsprogram tas fram. De ska också användas i bedömning av ST-läkares respektive BT- Enligt SOSFS 2015:8 (kap. 6, § 4) gäller följande: Om en läkare har ett bevis om specialistkompetens från tredjeland efter att ha fullgjort minst tre års specialiseringstjänstgöring och därefter har tjänstgjort som specialist i en sådan omfattning att den sammanlagda tjänstgöringstiden inom specialiteten eller tiden för specialiseringstjänstgöring utgör minst fem år, så kan den läkaren få ett bevis om specialistkompetens i motsvarande specialitet i Sverige. 3 § Den legitimerade läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring (ST-läkaren) ska ha ett utbildningsprogram som utgår från målbeskrivningen för specialiteten.

Målbeskrivning Neonatologi 2015

specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet. Vilket, enligt SPUR-​modellen, innebär att:. sjukvårdsregionen för läkare under specialiseringstjänstgöring (ST). Mellan Landstinget i Östergötland, Landstinget i Kalmar län respektive. Landstinget i  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Upprättar tillsammans med ST-läkare, studierektor och handledare en individuell utbildningsplan. Tillser att kompetensutvecklingssamtal hålls med ST-läkaren. ST-läkarna är mycket nöjda med sin utbildning och kliniken. specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet. Vilket, enligt SPUR-​modellen, innebär att:.