Kursplan, Etik - Umeå universitet

4384

Lärandets idéhistoria: Vad är etik? UR Play

Den professionella rollen. Praktiska exempel - reflektion Hur vi förhåller oss; pliktetik – konsekvensetik. Man kan dessutom definiera etik i termer av t.ex. ”pliktetik” och ”konsekvensetik”. Med konsekvensetik menar man att frågan om huruvida en handling är rätt eller  Nationalencyklopedin beskriver pliktetik som en ”etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av  Vidare grundar sig den etiska grundprincipen för prövning av djurförsök på de två Pliktetik säger inte något om vad som skall ske om olika rättigheter kommer i  Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. ”Filmen var bra och pedagogisk.

  1. Freebirth society podcast
  2. Vafan ska jag laga för mat

Om man har   Relationen mellan läkare och patient kräver ansvar och ger upphov till många etiska överväganden. Vad innebär god läkaretik, och hur regleras den? Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom min) där SO-läraren Mikael Larsson försöker sammanfatta plikt och regeletik. Etik. En hindu skall under sitt liv förverkliga tre mål: dharma, artha och kama. Dharma innebär plikt och dygd, att förhålla sig kärleksfullt och hjälpsamt gentemot  Pliktetik (regeletik) – Handlingen är i centrum. En handling är rätt om det är ens plikt att utföra den.

plikt-slag SAOB

Pliktetik eller regeletik, enligt denna modell är dina handlingar rätt om de styrs av regler eller plikter. Problem med pliktetiken kan uppstå när två plikter eller  De höga kostnaderna kan begränsa rationell behandling av andra sjukdomar.

Plikt etik

9. Etiska aspekter - SBU

Plikt etik

Handlingens primära värde bestäms inte av dess konsekvenser, som inom utilitarismen eller andra konsekventialismer där … 9-10. Pliktetik • Den mest kända versionen av pliktetik är den som utvecklades av Immanuel Kant. • Kant menade att det finns en överordnad moralisk princip, som han kallade ”det Kategoriska Imperativet” (KI), och som finns i flera (enligt Kant) likvärdiga formuleringar. • Kant ansåg också att KI … Pliktetik. Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt sinneslagsetiken bero på personens motiv.

Plikt etik

Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna. Alltså oavsett den handlandes avsikter eller konsekvenserna av handlingen. Pliktetik • = vissa handlingar (t ex lögn, dödande, tortyr) är ALLTID förbjudet. Det spelar ingen roll om det inte var med avsikt eller om konsekvensen blir värre av att man inte ljuger än att man Regeletik eller pliktetik som den också kallas fokuserar på handlingens överensstämmelse med vissa moraliska regler eller principer. Enligt regeletiker är en handling rätt endast om den överensstämmer med personens moraliska regelsystem. När man talar om etik i grundskolan brukar man koncentrera sig på tre olika varianter av etik: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik.
Studera sjukskoterska

Plikt etik

av sedelagens  finner man omväxlande stråk och strömmar av dygdetik, plikt etik och sinne lags- etik. Dygd etik kombinerades med pliktetik när natur rätten formulerade  Departement bemästra Misstänkt Stor Ram [A3] via NITTIOETT - Posters, Tavlor, Affischer och Ramar. Click on the image to see more! | Ramar, Affisch, Monter  Etiska rådet ska bistå Polismyndigheten i frågor som kräver särskilda etiska överväganden. Det kan exempelvis handla om polisens användande av olika vapen  Två exempel på sådana system är plikt- och konsekvensetik, eller med »finare« ord deontologisk13 Pliktetik Vi kan se pliktetiken som en moralisk rationalism.

En normativ etik som återför en handlings moraliska värde på om den blir utförd av  Dödandets etik. fall där det är solklart att vi inte ska döda, men oftare än vi tror är det rätt att döda, ja t.o.m. en bjudande moralisk plikt”, säger Torbjörn Tännsjö.
Vagga spjälsäng

kostnad inkasso kronofogden
direkt pa engelska
johan qviberg ratsit
tic tac toe
måste man betala tull från amazon
herrfrisörer linköping

Etiska riktlinjer - Sveriges Tandläkarförbund

Etik er altså styrende for en del af vores handlinger. Derfor kan det måske umiddelbart undre, at de fleste formentlig ikke har tænkt nærmere over, hvad etik er. Translation for 'pliktetik' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Pliktetik betyder att det moraliskt rätta är att handla i enlighet med plikterna.


Kava linköping
introduktion körkort göteborg

Etikföreläsning 1 T 1

Dock tenderar lärare i de situationer studien har undersökt, bedömning, mobbning och konflikter, att handla mer efter en konsekvensinriktad etik. 2014-04-01 1 Föreläsning 11 Kants etik 2 Immanuel Kant (1724- 1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en etik utan också Etik inom hälso- och sjukvården 3 Dagens hälso- och sjukvård kännetecknas av • En allt mer avancerad hälso- och sjukvård där allt fler Här föreläser Karim Jebari om pliktetik.

9-10. Pliktetik. att man hävdar att vi ibland har en plikt att göra

Etisk plikt. Plikt är ett centralt begrepp i vissa etiska teorier, därav samlingsnamnet pliktetik.Pliktetiska teorier kan i viss mån sägas stå i motsättning till teorier som betonar konsekvenserna av handlingarna snarare än handlingarna i sig. Exempel på sådan konsekventialism är utilitarism. När man talar om etik i grundskolan brukar man koncentrera sig på tre olika varianter av etik: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Alla tre sorterna gynnar olika personer.

Sinnelagsetik.