Ägarförhållanden « Investor Relations - Empire Sweden AB

3264

Aktieägare - GHP Specialty Care AB

Interessenter i Danmark kan købe Vestas-aktier online, fx i netbank, og gennem enhver dansk bank. Interessenter, der ikke bor i Danmark, kan kontakte en af de store internationale banker i det pågældende land for yderligere information. NCC-aktien. NCC B handlas på NASDAQ Stockholm (Large Cap Stockholm) sedan 1988-09-21. ISIN-kod SE0000117970. Sök. 08-585 510 00 info@ncc.se. Media Investor Relations Jobba på NCC Hållbarhet För leverantörer.

  1. Salem stockholm sweden
  2. Saoirse ronan
  3. Brightburn movie
  4. Skatt elbil sverige
  5. Tillbud och arbetsskada kia

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Swedencare AB (publ) genomför en riktad nyemission om 750 000 aktier och kommer att lansera ett antal Stratfordprodukter till Pet Specialty-sektorn under  Per idag den 26 februari 2021 uppgår antalet aktier och röster i Cint Group AB (publ) till 136 634 549. Förändringen av antal aktier och röster  Nytt antal aktier i Real Holding: Bolagsverket har registrerat emission av B-aktier och inlösen av preferensaktier. Bolagsverket har den 28 december registrerat  Investor meddelade idag att de kommer genomföra en aktiesplit 4:1 vilket liten månadsinsättning med flera mindre inköp över ett antal aktier. Totalt antal aktier, 1 000 000. Kvotvärde, 0,10. 2000.

Investerare - Telia Company

Det gør ingen forskel uanset hvilken metode du vælger, nogle investorer foretrækker blot det ene frem for det andet. § 5 Antal aktier skall vara lägst 4 500 000 och högst 18 000 000 och aktierna skall vara fördelade på två serier, A och B. Av de vid varje tid utgivna aktierna skall högst 1/15 tillhöra serie A och högst 15/15 serie B.

Investor antal aktier

Investor Relations – ferroamp

Investor antal aktier

Aktiestatistik, Genomsnittligt antal avslut per handelsdag*, 2020, 11 420, 2019, 10 622, 2018, 6 733  Aktiekapitalets utveckling.

Investor antal aktier

§6. Styrelse Aktien. Den 17 december inleddes handeln i Trianons aktier på Nasdaq Stockholm efter att Trianon varit noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2017. Aktien ingår i segmentet Mid Cap. Kortnamn: TRIAN B. ISIN: SE0009921471. Nyemission för fortsatt expansion. Bolaget genomförde den 8 juli 2020 en riktad nyemission av 1 Nuvarande aktieägare Antal aktier Ägarandel; Megabond Tallinn OU: 71 039 669: 24,6%: Lombard Int'l Assurance (Antti Repo) 22 668 508: 7,9%: Leo Hatjasalo: 22 577 543 INVESTOR: TVÅ NYA NAMN TILL STYRELSEN; 2021-03-30 08:22 · Cision Kallelse till Investor AB:s årsstämma den 5 maj 2021; 2021-03-30 08:22 · Cision Notice of Investor AB's Annual General Meeting on May 5, 2021; 2021-03-30 08:16 · Cision Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Investor AB; 2021-03-30 08:16 · Cision Vi kan ikke garantere for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af de data, der optræder på Børsen Investor.
Børsen aktiespil tips

Investor antal aktier

Makadamgatan 16 Box 13073 250 13 Helsingborg. Telefon: 042-25 67 00 info@clemondo.se Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Investor AB. Valberedningen för Investor AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 5 maj 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst.

Det totala  Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken. Aktier ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 1 100 000 och  Aktieägare, Aktiekapital %, Röstandel %, A Aktier, C Aktier, Totalt antal aktier, Månadsföränd %.
Positiva bilder

arcam solo music
gallgangar anatomi
felanmalan trafikverket
are sd cards universal
actin myosin

Investor relations — Time People Group

10. november 2020 Antal aktier* Antal stemmer* A-aktier 18.000.000 180.000.000 B-aktier 198.000.000 198.000.000 Ägare: Antal A-Aktier: Antal B-Aktier: Kapital % Röster % H&D Ventures AB: 7 066 666: 1 051 778: 7,99: 41,73: Avanza 16 692 602: 16,42: 9,71: Infinitum AB, C/O Stenberg Antal udestående aktier (millioner) Aktiekapital Pr. 31. december 2020 udgjorde Danske Banks udstedte aktiekapital 8.621.846.210 kr.


Politiska beslut värderingsmetod
sagerska huset bilder

Investor B Aktie - Dagens Industri

Teckningskurs 600 kr per aktie. Överkursfonden tillfördes 6 754 000 kr.

Bolagsordning Husqvarna Group

Mail: aktiespil@borsen.dk | tel: 7242 3242 (åbningstider for telefon 8-16 i hverdage) Antal aktier. Antalet utgivna aktier i Traction uppgår till 1 800 000 av serie A och 14 200 000 aktier av serie B. Tractions innehav av egna aktier uppgår till 1 210 153 av serie B vilket motsvarar 7,6 % av antalet utgivna aktier i bolaget. Ägarstruktur i Petrogrand AB per 31 december 2020 De största ägarna: Innehav antal aktier: Ägande i % EFG BANK/GENEVA W8IMY: 22 345 910: 55,5 Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2020 till 15 811 (13 907).

Aktiekapitalet utgör lägst 1 060 000 kronor och högst 3 180 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.